วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ตั้ง: อาคารศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์: 045-614102 | อีเมล์ : supinya_ja@hotmail.com