LOGO

ขออภัย ปิดปรับปรุงชั่วคราว

Coming Soon

ติดต่อสมาคม

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ตั้ง: อาคารศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-614102
อีเมล์ : supinya_ja@hotmail.com