วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018
ข่าวสารสมาคมฯ

ข่าวสารสมาคมฯ

รวมทุกหมวดหมู่ ที่ต้องการ

ประชุมเตรียมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน และรับโอวาทจากท่านสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สัมมนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขั้นสูงทั่วประเทศ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นายสมศักดิ์ มะเส เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และ ร.ต.ท.มนตรี เพชรจรุงพร กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วม "Sports Tourism For Pravincial Sports Association" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทาวน์ แน ทาวน์ กรุงเทพฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560  ...

คัดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอล(ทีมชาย)

27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ยิมส์ขุนหาญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดศรีสะเกษ เปิดคัดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอล (ทีมชาย) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดศรีสะเกษ #ขอขอบคุณสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ เจ้าของสถานที่ ขอขอบคุณ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนน้ำดื่ม ...

23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโคปุระ (เกาะกลางน้ำ) เทสบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้สนับสนุนการกีฬา ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธี การจัดงานครั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินรางวัลนักกีฬา ผู้ฝึกสอน จังหวัดศรีสะเกษ ยอดเงินทั้งสิ้น 1,348,400 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 1. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร -...

24 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนายธนิต เลิศพันธุ์พรหม และนายสฤษฎ์ นาควารินทร์ กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ฟุตบอลลีกยุวชน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา

นที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ประชุม กรอ.ครั้งที่2/2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนายธนิต เลิศพันธุ์พรหม กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ (กรอ.) ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ในการแข่งขัน PTT – ลอนเทนนิส พัฒนาฝีมือภาคอีสาน

12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักกีฬาและร่วมพิธีปิด ครั้งที่1/2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

บ้านสตรีสิริเกศ “ก้าวไกลสู่การศึกษา 4.0

9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงานบ้านสตรี สิริเกศ "ก้าวไกลสู่การศึกษา 4.0" ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ